Mestbanden en -schuiven

De mest van de kalveren valt in conventionele stallen door roosters in de put. Dat zorgt voor een hoge ammoniakconcentratie in de stal. In onze stal hebben we daar een andere oplossing voor. De mest valt naar beneden, waar zich een mestband bevindt. Deze draait elke 2 uur de mest naar de put. We testen ook de mestschuif, waarbij de mest op betonelementen valt en automatisch wordt weggeschoven. Bij beide systemen worden de dikke en de dunne fractie (urine) gescheiden afgevoerd en opgeslagen.
DIRECT CONTACT
telefoon
+31 (0) 342 41 6583
KUNNEN WE U ERGENS MEE HELPEN?
Wilhelm marketing